Raiffeisen banka a.d., Beograd
Đorđa Stanojevića 16, Novi Beograd

+381 11 3202 100
+381 11 2207 080

Brokersko - dilerske usluge

Odeljenje za poslove investicionog bankarstva

U skladu sa uspešnom poslovnom tradicijom Raiffeisen banke, ponosni smo da Vam predstavimo naše Odeljenje za poslove investicionog bankarstva, tim sastavljen od iskusnih profesionalaca koji će svojom predanošću poslu I posvećenosti vašim potrebama opravdati ukazano poverenje.
Odeljenje za poslove investicionog bankarstva Raiffeisen banke a.d. Beograd posluje na tržištu Srbije od Juna 2005. godine, i u ovom periodu su naše usluge bile usmerene prevashodno na institucionalne klijente.
Želja nam je da bogato iskustvo stečeno na ovaj način iskoristimo i da naše poslovanje usmerimo i na domace klijente, kako pravna, tako i fizička lica.
Na ovaj način bićemo u mogućnosti da svim našim klijentima ponudimo paket usluga čije su glavne odlike profesionalnost i efikasnost.

Potencijalni klijenti (koji žele da kupuju I prodaju HoV izdate u Srbiji) treba da potpišu ugovor o trgovinskom zastupanju, i da potom, počnu sa plasiranjem naloga za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti preko Odeljenja za poslove investicionog bankarstva.

Pre potpisivanja ovog ugovora klijenti treba da otvore vlasnički racun HoV (potpisivanjem ugovora o otvaranju I vodjenju vlasničkog računa HoV) I namenskog računa (potpisivanjem ugovora o otvaranju I vodjenju namenskog računa), namenski otvorenog za prilive I odlive novca nastale iz trgovanja Hartijama od vrednosti.

Za otvaranje vlasničkih racuna HoV i namenskih novčanih računa za pravna lica nadležan je naš Tim za prodaju kastodi proizvoda (Ivana Novaković - rukovodilac Tima za prodaju kastodi proizvoda, tel: + 381 11 220 75 72, e-mail: ivana.novaković@raiffeisenbank.rs). Fizička lica ove račune mogu otvoriti u ovlašćenim filijalama Raiffeisen banke a.d. Beograd. Radno vreme Odeljenja za poslove investicionog bankarstva je 09-17h svakim radnim danom.

Ugovor o trgovinskom zastupanju pri kupovini/prodaji hartija od vrednosti

Pošto su svi računi otvoreni, potencijalni klijent treba da potpiše Ugovor o trgovinskom zastupanju pri kupovini/prodaji HoV, koji je za strane klijente u dvojezičnoj formi (Srpsko/Engleski). U ovom ugovoru klijent bira na koji će način ispostavljati naloge, a u skladu sa ponudjenim opcijama.

Ispostavljanje naloga

Nakon što obe strane potpišu ugovor (Klijent i Odeljenje za poslove investicionog bankarstva Raiffeisen banke a.d. Beograd) nalozi za kupovinu i prodaju mogu se plasirati neposredno u ovlašćenim filijalama Raiffeisen banke a.d., putem fax-a (+381 11 220 7168), elektronski preko aplikacije ROL (RaiffeisenOnLine) ili putem telefona u direktnoj komunikaciji izmedu klijenta (ili ovlašcenog lica) i nekog od naših brokera (broker G-din. Uroš Bulović, br. tel. +381 11 220 7141).

Izvršavanje naloga

Nakon što je nalog realizovan na Beogradskoj Berzi, (ili na vanberzanskom tržištu) klijentu će biti poslato Obaveštenje o realizaciji naloga, dok se za kliring I saldiranje brine naše Odeljenja za obradu u poslovima sredstava i investicionog bankarstva.